مدرسین کارگاه‌ها

مدرس کارگاه‌های متنوع مرکز آموزش میکروسکوپی شاهین، خانم دکتر زهرا تقی‌زاده، فارغ‌التحصیل ممتاز دورۀ دکتری از دانشگاه شهید بهشتی و دانشجوی پسادکتری دانشگاه شهید بهشتی با 20 سال سابقۀ کار با انواع میکروسکوپ‌ها و آموزش میکروسکوپی در سطح دانشگاهی و دانش‌آموزی هستند. 

 

در هر کارگاه، با توجه به تعداد افراد
پذیرش شده، از کمک دوستان کمک‌مربی و دستیاران مجموعه استفاده خواهد شد. دستیاران
از دانشجویان ارشد و دکتری زیست‌شناسی و فیزیک دانشگاه شهید بهشتی هستند: آقای
مهندس محمد حسینی، خانم مهندس ملیکا طیب، خانم مهندس دنیا ذاکری و خانم مهندس نیکو
میرزایی.