مدرس بخش فنی و اپتیک میکروسکوپی آقایان مهندس مجتبی فتحی و مهندس محمد حسینی از همکاران متخصص اپتیک در مرکز آموزش میکروسکوپی شاهین، از متخصصان فارغ التحصیل فیزیک دانشگاه شهید بهشتی با بیش از پانزده سال سابقه فعالیت در زمینۀ آموزش اپتیک هستند.
مدرس کارگاه‌های متنوع دانش‌آموزی و بخش GLP کارگاه‌های دانشگاهی مرکز آموزش میکروسکوپی شاهین، خانم دکتر زهرا تقی‌زاده، فارغ‌التحصیل ممتاز دورۀ دکتری از دانشگاه شهید بهشتی و دانشجوی پسادکتری دانشگاه شهید بهشتی با 20 سال سابقۀ کار با انواع میکروسکوپ‌ها و آموزش میکروسکوپی در سطح دانشگاهی و دانش‌آموزی هستند.

در هر کارگاه، با توجه به تعداد افراد پذیرش شده، از کمک دوستان کمک‌مربی و دستیاران مجموعه استفاده خواهد شد. دستیاران از دانشجویان ارشد و دکتری زیست‌شناسی و فیزیک دانشگاه شهید بهشتی هستند: آقای مهندس محمد حسینی، خانم مهندس ملیکا طیب، خانم مهندس دنیا ذاکری و خانم مهندس نیکو میرزایی.