مرکز میکروسکوپی شاهین

بسم الله الرحمن الرحیم

مرکز میکروسکوپی شاهین
مجموعه
ای دانش‌بنیان با محوریت کار بر روی دستگاه‌های تصویربرداری ماکرو و میکروسکوپی است که با فعالیت مستمر دانش‌آموختگان فیزیک و زیست‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی در زمینه‌های زیر فعالیت می‌نماید:

 آموزش کار با تجهیزات میکروسکوپی از سطح دانشگاهی تا سطح دبستان. با توجه به دامنۀ وسیع مخاطبین بخش آموزش، سطح و نوع آموزش به تفکیک گروه‌های سنی، مفاهیم، مبانی و روش اجرای متفاوتی دارد.

در سطح دانشگاهی مخاطبین کارگاه‌ها دانشجویان، کارشناسان آزمایشگاه و محققین فعال در علوم و فناوری زیستی، صنایع و معادن، زمین شناسی، جواهرسازی، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی، صنایع همچون فلزنگاری، نساجی، قطعه سازی و … هستند. در این بخش در قالب کارگاه‌های GLP به آموزش و بازآموزی کلیۀ مباحث مرتبط با انواع میکروسکوپ حرفهای و آموزش مبانی، تنظیم، نگه‌داری، استفاده و ارگونومی دستگاه پرداخته خواهد شد.

در سطح دانش‌آموزی مخاطبین کارگاه‌ها، دانش‌آموزان از مقطع پیش دبستان تا سال دهم دبیرستان هستند. در این کارگاه‌ها به زبان ساده، با بهره‌گیری از محتوای جذاب و با استفاده از مجموعه‌های بی‌نظیر نمونه‌های زیستی، معدنی و صنعتی اصول کار با میکروسکوپ و ثبت علمی مشاهدات آموزش داده خواهد شد.

همچنین این مجموعه در بخش فروش تخصصی انواع دوربین متصل به میکروسکوپ، انواع میکروسکوپ دیجیتال حرفه‌ای و دانش‌آموزی، میکروسکوپ‌های حرفه‌ای اپتیکال، فلورسانت، پلاریزه، متالوژی و … و نیز تعمیر، نوسازی و ارتقاء میکروسکوپ‌های آسیب دیده و کالیبره کردن دستگاه‌های فعال فعالیت مستمر دارد.