مدرسین کارگاه‌های آموزش میکروسکوپی

مدرس کارگاه‌های متنوع مرکز آموزش
میکروسکوپی شاهین، خانم دکتر زهرا تقی‌زاده، فارغ‌التحصیل ممتاز دورۀ دکتری از
دانشگاه شهید بهشتی و دانشجوی پسادکتری دانشگاه شهید بهشتی با 20 سال سابقۀ کار با
انواع میکروسکوپ‌ها و آموزش میکروسکوپی در سطح دانشگاهی و دانش‌آموزی هستند.

 

در هر کارگاه، با توجه به تعداد افراد پذیرش شده، از کمک دوستان کمک‌مربی و دستیاران مجموعه استفاده خواهد شد. دستیاران از دانشجویان ارشد و دکتری زیست‌شناسی و فیزیک دانشگاه شهید بهشتی هستند: آقای مهندس محمد حسینی، خانم مهندس ملیکا طیب، خانم مهندس دنیا ذاکری و خانم مهندس نیکو میرزایی.

لیزر فوق فاقد فیبر نوری بوده و پالس خروجی با استفاده از آینه یا منشور به سطح پوست مورد نظر هدایت می‌شود.