کارگاه ویژۀ والدین و فرزندان (4 تا 10 ساله)

مدت زمان اجرای کارگاه

‘ 1:45-‘ 1:30 (یک ساعت و سی دقیقه تا یک ساعت و چهل‌وپنج دقیقه)- کارگاه‌ خصوصی با ظرفیت محدود برای حضور شرکت‌کنندگان (هر کودک همراه با یکی از والدین پذیرش می‌شود)

میکروسکوپ مورداستفاده

استرئومیکروسکوپ دیجیتال دانش‌آموزی با زوم 200 برابری و کاربری آسان برای والدین و فرزندان و قابلیت مشاهدۀ هم‌زمان هر دو با یک دستگاه.

محتوای کارگاه

اشتیاق والدین در مشاهده به کمک ابزار میکروسکوپی کمتر از فرزندان نیست. در این کارگاه، کودکان و والدین می توانند حداکثر تا 20 نمونه از وسایل و ابزارها و قطعات، برگ و گل‌های باغچه و حتی خوراکی‌ها و … را از منزل برای مشاهده با خود بیاورند. مشاهدۀ ده‌ها نمونۀ تکرار ناشدنی دیگر، این کارگاه را برای بچه‌ها و والدین جذاب نموده است. همچنین نمونه‌های آماده برای مشاهده در اختیار شرکت کنندگان قرار می‌گیرد. این کارگاه برای مشارکت والدین در آموزش، مشاهده ابزار کار و ایجاد ارتباط مؤثر والدین و کودک و هدفمندسازی گردش‍‌های علمی خانوادگی بدون آسیب رساندن به طبیعت طراحی شده است.

دستاوردها

مشاهده و لمس زیبایی‌های خلقت و شکر به درگاه ایزد منان، مشاهدۀ جزئیات شگفت‌انگیز ناپیدا در سطح و درون ساختار نمونه‌ها و تمرین دقیق و درست نگاه کردن، همراهی والدین به بیان علمی کودکان، احساس  مطلوب از همراهی والدین و طراحی بازی و سرگرمی‌های مشترک می‌انجامد. آموزش استفاده از استرئومیکروسکوپ.