ویژۀ دانش آموزان دوره دوم دبستان (پایۀ چهارم تا ششم)

مدت زمان اجرای کارگاه

2 -‘1:45 ساعت (یک ساعت و چهل‌وپنج دقیقه تا دو ساعت)- کارگاه‌های درون مدرسه‌ای

‘2:30 ساعت (دو و نیم ساعت)- کارگاه‌های خصوصی

میکروسکوپ‌های مورداستفاده

1) استرئومیکروسکوپ دیجیتال دانش‌آموزی با زوم 200 برابری با کاربری آسان برای دانش‌آموزان و قابلیت مشاهدۀ هم‌زمان چند نفر با یک دستگاه.

2) استرئومیکروسکوپ اپتیکال مجهز به عدسی چشمی با بزرگنمایی 50 برابر.

3) میکروسکوپ دیجیتال نوری مستقیم با بزرگنمایی 400 برابر برای مشاهدۀ نمونه‌های شفاف با کاربری آسان برای دانش‌آموزان و قابلیت مشاهدۀ هم‌زمان چند نفر با یک دستگاه.

محتوای کارگاه

دانش آموزان این دوره علاوه بر مشاهده و لمس ضمن توضیح به زبان ساده همراه با بازی‌، دربارۀ مشاهدۀ علمی و کار با میکروسکوپ می‌آموزند. نمونه‌های متعدد برای لمس و مشاهدۀ جزئیات در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد. در این کارگاه با توجه به سن دانش‌آموزان، اطلاعات دقیق‌تر علمی آموزش داده می‌شود.

دانش‌آموزان با مفاهیم اولیۀ تصویرسازی، بزرگنمایی و فوکوس آشنا شده و مهارت کار با هر دو نوع میکروسکوپ را بدون پرداختن به جزئیات می‌آموزند. سپس ضمن مشاهدۀ نمونه در زیر میکروسکوپ، فرایند انجام مشاهدۀ علمی را آموخته و مستندسازی مطالعۀ علمی به زبان ساده را اجرا می‌کنند. سپس مستندات برگزیدۀ تهیه شده توسط دانش‌آموزان برای بخش بیان علمی مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاوه بر مشاهدۀ اسلایدهای آماده، به دانش‌آموزان ساخت اسلاید موقت آموزش داده می‌شود. در صورت فراهم بودن امکان پخش فیلم، فیلم‌های کوتاه آموزش محور برای دانش آموزان نمایش داده می‌شود.

دستاوردهای دانش‌آموزان

مشاهده و لمس زیبایی‌های خلقت و شکر به درگاه ایزد منان، آشنایی با تنوع اشکال و مشاهدۀ ساختارهای ناپیدا با چشم و جزئیات شگفت‌انگیز سطح و درون موجودات دریازی با کمک استرئومیکروسکوپ و میکروسکوپ نوری، درک تفاوت کاربری هر نوع از میکروسکوپ و آموزش استفاده از آن‌ها، مشاهده مجموعۀ متنوعی از نمونه‌های ماکرو و میکرو و نیز آگاهی از اصول اولیه طراحی  و ثبت علمی.